Ouderbetrokkenheid

Leerlingen behalen betere resultaten als hun ouders bij het onderwijs betrokken zijn. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut ITS.

Het onderzoek over het primair en voortgezet onderwijs staat in het teken van het programma Beter Presteren, waarin de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen in de stad met elkaar samenwerken. In de gratis krant Metro komt bovenschools manager Ercan Torun van basisschool Cosmicus aan het woord: 'Leerprestaties bij kinderen met betrokken ouders zijn inderdaad beter. Vooral bij de kleuters is dat duidelijk. Met ouders is afgesproken om dagelijks een kwartiertje voor te lezen en dan zie je vanaf groep 3 dat kinderen kilometers maken. De school moet goed onderwijs geven, maar de hulp van ouders kan daar erg aan bijdragen', aldus Torun.